زمینه فعالیت

11 دی 777

زمینـه‌های فعالیـت:

تولیدکننده انواع قطعات سرامیکی و دیرگدازهای پایه آلومینایی در صنایع مختلف از جمله صنایع فلزات آهنی و غیرآهنی، نیروگاه ها، پالایشگاه ها و صنایع نفت و گاز با استفاده از فناوری نانو و به روش فوق سرمایش

هدف ما:

انتقال بهترین تجربه ها به مشتریان و ثبات کیفیت در محصولات است.

دیدگاه شرکت اطلس سرام کویر:

با اعتقاد کامل بر دانش فنی تولید و کادر مجرب و کارآزموده وظیفه تبدیل شدن به برند برتر در حوزه داخلی و توجه به  عرضه بین‌الملل با تأکید ویژه بر درخواست و نیاز مشتریان و با سرآمدی سازمانی بر مدیریت دانش دنبال می‌نماید. در این راستا به منظور تلاش جهت حضور موفق در عرصه این صنعت افزایش رضایت و اطمینان مشتریان ، ثبات کیفیت محصولات و انجام پروژه‌های تحقیقاتی برای محصولات جدید را سرلوحه خود قرار داده و در جهت خودکفایی در واردات دیرگدازهای پیشرفته گامی موثر در جهت کمک به اقتصاد ایران برمی‌دارد.